Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu nabytemu w sektorze transportu drogowego i kolejowego, Unionsped jest w stanie zaoferować szeroki zakres usług, optymalizując czas, drogę i koszty dostaw. Kadra wielojęzykowa jest w kontakcie z przewoźnikami i odbiorcami, referentami i współpracownikami, aby zapewnić pomoc oraz szybkie i wyraźne rozwiązania.

Transport drogowy

Załoga Unionsped utożsamia rozwiązanie logistyczne tak dla ładunków kompletnych jak i drobnicowych i groupage, poczynając od transportów specjalnych i ekspresowych aż do projektowania i ruchu ponadgabarytowych.

Oprócz standardowych samochodów, nasza flota obejmuje także następujące ciężarówki do transportu towarów luzem lub w opakowaniu:

 • ciężarówki izotermiczne i chłodnicze do transportu produktów w temperaturze kontrolowanej, chłodzone lub mrożone (produkty alimentarne, chemiczne, farmaceutyczne), samochody dostawcze od 1 do 6 ton, także z platformą hydrauliczną.
 • Niskopodwoziowe ciężarówki do transportu drób ponadgabarytowych i ponadwymiarowych.
 • Ciężarówki ADR do transportu towarów niebezpiecznych.

Transport kolejowy i intermodalny

W zakresie usług oddziału kolejowego w Unionsped możemy wymienić:

 • transfer towarów do stacji załadunku usługą ciężarową i mocowanie towaru na wagonie.
 • Wysyłka wagonu na załadunek/rozładunek do składu.
 • Wsparcie i organizacja przeładunków przeznaczonych do państw wykorzystujących różną szerokość torów.

Usługi dodatkowe

Możemy zagwarantować staranne planowanie i transport wysokiej jakości tak drogą kolejową jak drogami towarów ciężkich i ponadwymiarowych, świadcząc następujące usługi:

 • analiza trasy i ukierunkowania niezbędnego do identyfikacji odpowiedniego typu pojazdu.
 • Zarządzanie operacjami załadunku/rozładunku.
 • Sporządzenie schematu montażu ładunku i jego okrycia odpowiednimi pokrowcami.
 • Uzyskanie specyficznych pozwoleń.

Usługi dodatkowe

 • Gromadzenie i przeładunek towarów w naszym magazynie i dostawa za pośrednictwem zintegrowanej obsługi logistycznej.
 • Monitorowanie przebiegu każdego zlecenia w czasie rzeczywistym.
 • Konsultacja w operacjach celnych, nawet w zakresie czasowych import/export.
 • Organizacja transportu towarów o wysokiej wartości, dzięki zabezpieczenia lub współpracy z agentem celnym aby obniżyć koszty eskorty.
 • Organizacja dostawy “fast” z podwójnym kierownikiem. Ubezpieczenie “all risks”.
 • Zarządzanie transportów Cross-Trade.