Zahvaljujući stečenom iskustvu u sekoru transporta na točkovima i željezničkog transporta, Unionsped je u mogućnosti da ponudi širok izbor usluga, optimizacijom rute, vremena dostave i cenom usluge. Osoblje u stanju da priča mnoge jezike je konsatno u kontaktu sa referentima, saradnicima, izvoznikom i uvoznikom u cilju da pruži direktan i tačan odgovor.

Drumski transport

Tim Unionspeda identifikuje idealnu logističku soluciju kako za kompletne tako i za zbirne utovare, služeći se od standardnih vozila do vozila u stanju da pokreću vangabaritni utovar.

Flota grupe nudi pored standardnih ceradnih vozila, takozvani megatrailer, tandeme i vozila za vangabaritni transport, usluge transporta rinfuze kao i upakovane robe.

 • Frigo vozila za transport robe pod određenim režimom (proizvodi alimentarne industrije, hemijske kao i farmaceutske indsutrije)
 • Kombi vozila i manje kamione od 1 do 6 tona sa hidrauličnom rampom.
 • Walking floor, Low-bed vozila za utovar robe s velikom težinom ili dimenzijom.
 • Vozila opremljena ADR-om, za transport opasne robe.

Željeznički i intermodalni transport

Od usluga ponuđenih od strane željezničkog odeljenja Unionspeda možemo ponuditi sledeće:

 • transport utovara do magacina u kom se pretovara na kamion, utovari i fiksiranje robe na vagon, postavljanje vagona za utovar / istovar u omogućenim magacinima asistencije i organizacije pretovara robe koja je određena za zemlje sa različitim kolosekom.

Vangabaritni transport

Možemo garantovati pažljivo planiranje i kvalitetan transport kako vagonima tako i na točkovima za utovare koji imaju extra težinu ili dimenziju, pružajući sledeće usluge:

 • analiza rute u sklopu identifikacije najboljeg i pogodnijeg tipa vozila upravljanje operacijama utovara / istovara, elaborisanjem šeme fiksiranja robe i pokrivanjem istog kao i dobijanjem raznih dozvola za transport tih specifičnih utovara

Dodatne usluge

 • Zbiranjem i pokretanjem robe do naših magacina i slanje iste na finalne destinacije s uslugom integrisane logistike.
 • Nadgledanje i konstantna obaveštenja u realnom vremenu o statusu pošiljke
 • Carinske usluge i pripremanje carinske i prateće dokumentacije, takođe za usluge privremenog izvoza/uvoza
 • Organizovanje transporta robe visoke vrednosti, s finansiskim garancijama ili usluge pratnje u zemljama gde je to traženo
 • Organizovanje brzih pošiljki, nudeći mogućnost da stavimo na raspolaganje dva vozača kada je to potrebno
 • Osiguranje all risk
 • Cross-Trade